Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2020 

7-9 września 2020r.
Podlesice k. Zawiercia

Artykuły Uczestników Konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane zgodnie z rekomendacją Komitetu Naukowego Konferencji MKM 2020:

  • jako rozdziały w Monografii Politechniki Śląskiej „Metrologia dziś i jutro”. Aktualna punktacja rozdziału to 20 pkt.
  • jako artykuł w czasopiśmie Pomiary Automatyka Robotyka. Aktualna punktacja artykułu to 20 pkt.
  • jako artykuł w czasopiśmie International Journal of Electronics & Telecommunications. Aktualna punktacja artykułu to 40 pkt.

Uczestnik Konferencji wypełniając formularz zgłoszeniowy decyduje, w którym z pism chce opublikować swój artykuł. Komitet Naukowy w oparciu o tekst streszczenia oraz decyzję Autora podejmuje ostateczną decyzję, do którego z pism Autor ma przygotować pełny tekst artykułu na odpowiedniej formatce.

W przypadku IJET obsługa artykułu prowadzona jest przez system elektroniczny pisma. Opłata za artykuł nie jest ujęta w opłacie konferencyjnej. Koszt artykułu jest zgodny z cennikiem czasopisma.

W przypadku artkułu w PAR i rozdziału w monografii każdy artykuł podlega dwóm recenzjom w trybie korespondencyjnym. 

 

Formatki oraz oświadczenia Autorów do pobrania (w przygotowaniu).