Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2020 

7-9 września 2020r.
Podlesice k. Zawiercia

 

Wzór streszczenia do pobrania: pdf oraz doc

Dokumenty, w których wymagany jest podpis Autora/Autorów należy po jego podpisaniu zeskanować i przesłać w formie elektronicznej (najlepiej w pliku PDF) za pomocą formularza rejestracji.

Wzór przygotowania artykułu do Monografii Politechniki Śląskiej w przygotowaniu.

Wzór przygotowania artykułu do pisma Pomiary Automatyka Robotyka w przygotowaniu.